Bemiddeling

Er zijn verschillende partijen die financieringen aanbieden voor verhuurde woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimtes. Dit zijn zowel reguliere banken als korte termijn financiers en private investeerders. Het betreft in Nederland gelegen vastgoed.

ID Vastgoed Financiering kan o.a. de volgende financieringen realiseren:
- Projectfinancieringen (Wonen)
- Kantoortransformatie naar Wonen
- Buy to let (verhuurhypotheek)
- Overbruggingsfinancieringen
- Portefeuille financieringen
- Overige vastgoed (kantoor/winkel/bedrijfsruimte)

Hoe werkt het?

Er zal eerst een gratis inventariserend gesprek plaatsvinden. Hierin wordt uw financieringsbehoefte en het tarief besproken.

Dan zal de benodigde informatie verzameld dienen te worden aan de hand van een overzicht dat u krijgt.

Na ontvangst van alle informatie zal deze uitvoerig worden bestudeerd, er wordt een kredietvoorstel geschreven en deze zal ter controle bij u aangeleverd worden.

Als alle gegevens juist zijn weergegeven in het kredietvoorstel, zal de aanvraag worden ingediend bij de desbetreffende partij(en).

De uitkomst van de aanvraag wordt zo snel mogelijk met u besproken om te kijken wat de vervolgstappen zijn die genomen moeten worden.

Voor wie?

ID Vastgoed Financiering bemiddelt alleen voor professionele beleggers (Box III) en rechtspersonen (Vastgoed BV). Consumentenproposities die vallen onder de WFT zijn uitgesloten van mijn dienstverlening.

Neem vrijblijvend contact op met mij via info@idvg.nl of 06-53540025.